ציור / דוד פלמה

העציר המנהלי ח׳ליל אלעוואוודה ששבת .רעב כ-170 ימים

.ציור זה פרי מכחולו של דוד פלמה הוא דיוקנו של העציר המינהלי ח׳ליל אלעוואוודה, ששבת רעב כ-170 ימים

Scroll to Top