גילת קול / התנתקות

התנתקות - צילום של דגל ישראל שה"מגן-דוד" הוא שני משולשים נפרדים (מנותקים)
Scroll to Top