חובב רשלבך / דופק ההפגנות

צילום מן ההפגנות צעיר מזוקן מכה בתוף המעוטר בשלט "דמוקרטיה גדולה"
Scroll to Top