דבר העורכים,

בקול הקורא שהפננו לקראת הגיליון הקודם (מספר 31) של כתב העת, ביקשנו לעסוק בעוני וברעב על היבטיו השונים. לשמחתנו, זרם לתיבת המייל שלנו חומר רב ואיכותי. נוכח שפע זה, החלטנו לא לוותר על אף אחד מן השירים שנמצאו ראויים לפרסום, ולהקדיש להם שני גיליונות. הראשון, שחתם את שנת 2022, התרכז בשירים שעסקו בעוני ורעב פיזי.

הגיליון הנוכחי (מספר 32) והראשון לשנת 2023, מרחיב את יריעת הדיון ועוסק בעיקר ברעב ובעוני מנקודות מבט מטפוריות ואחרות, בכללן רעב יצירתי ורעב לאהבה, וכן יצירות העוסקות רק בעקיפין ברעב ועוני. בעקבות החלטה זו, מצאנו כי מן הראוי יהיה לאפשר משלוח יצירות נוספות עד סוף ינואר ואכן נענינו ביצירות יפות של יוצרים ותיקים וחדשים.

בגיליון זה כללנו שירים של 22 משוררות ומשוררים (דן אלבו, ברכה בדיל, איילת בטיסט, רחל בכר, אשר גל, רון גרא, רומי גנון, גיורא גריפל, מיקי הראל,  רונית מזוז, ניצה נסרין טוכמן, בעז טרסי, ליבי לביא, דויד מנשה,  עמיר עקיבא סגל, מולי פלג, צדוק עלון, ירון קנר,  שושנה קרבסי,  רני רוזנטל, סוזי רזניק, יעל רן), שירה רוסית מתורגמת (אוסיפ מנדלשטם, בתרגומו של עמיר עקיבא סגל) שלושה סיפורים (מאת לבנה מושון, רותי לביא ותמי קויפמן) ורצנזיה (של שמעון רוזנברג, על ספר שיריה של שושי שמיר, שיצא לאור בשנת 2021).

כתב העת  שלנו הרבה לעסוק, בעיקר בשנים האחרונות, בסוגיות חברתיות ופוליטיות, בשירת מחאה ובביקורת על נעשה בארץ ובעולם. נוכח המתרחש בימים אלה בישראל – המחאה הפוליטית ומזה והפרעות בישוב חווארה מזה, בכוונתנו להקדיש גם את הגיליון הבא (מספר 33) למחאה ולביקורת פוליטית וחברתית, נצא בקרוב מאוד עם קול קורא בנושא. 

אנו מברכים את קוראינו בשנת יצירה טובה ופורייה ובחוויית קריאה מהנה,

שמעון רוזנברג ודויד מנשה.

Scroll to Top